nestátní zdravotnické zařízení komplexní služby v oboru urologie a andrologie

BTC platby

Od 1. 1. 2021 je možno v Uroclinic platit bezhotovostně Bitcoinem. Klienti platící bitcoinem budou mít 15% slevu z celkové částky k platbě. Platba bude spočítána podle aktuálního kurzu.

Bitcoin Accepted Here

Ambulantní operativa

Provádíme:

  • obřízky (cirkumcize)
  • vazoresekce
  • frenuloplastiky
  • excize kožních lézi na genitálu
  • a další výkony

Léčba erektilní dysfunkce a předčasné ejakulace

Individuální přístup

Diskrétní prostředí

Objednávání klientů

Telefonní číslo do ordinace:
+420 732 683 000

Více informací v kontaktech

Spokojenost klientů

Je u nás tou největší prioritou

Profil Uro-Clinic

URO-CLINIC je nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje komplexní služby v oboru urologie a andrologie. Naší prioritou je vysoká kvalita služeb, maximální pohodlí klientů a minimalizace času stráveného ve zdravotnickém zařízení. Klienti jsou objednáni na čas, který garantujeme, a počet kontrol minimalizujeme na nezbytné minimum. Nejsme smluvně vázáni se zdravotními pojišťovnami, a proto se můžeme jednoznačně orientovat na kvalitu péče, ne na kvantitu. O výsledcích laboratorních vyšetření jsou klienti informováni telefonicky nebo e-mailem bez nutnosti další návštěvy. Samozřejmostí je pro nás úplná informovanost klientů, kterou považujeme za základ spolupráce. Bez ohledu na momentálně platící zákony a vyhlášky mají naši klienti nárok kdykoliv nahlédnout do své dokumentace a vyžádat si její úplnou kopii.

Poskytujeme veškeré služby ambulantní urologie a andrologie. Dále nabízíme možnost operačních výkonů v rámci "jednodenní urologie", které nevyžadují hospitalizaci.

Provádíme ambulantní odstranění menších lézí na genitálu - bradavice, kondylomata apod., plastické operace krátké uzdičky, či odstranění zúžené předkožky. U všech operačních zákroků používáme zásadně pomůcky na jedno použití, abychom zajistili maximální bezpečí klientů. Provádíme ambulantně kompletní endoskopická vyšetření dolních močových cest u mužů a žen. Protože používáme výhradně flexibilní cystoskop nové generace, je toto vyšetření rychlé a nebolestivé.

URO-CLINIC současně poskytuje veškeré urologické a andrologické služby pro centrum asistované reprodukce REPROFIT, což je špičkové pracoviště svého druhu s mezinárodní klientelou.

Nové prostory URO-CLINIC jsou klimatizovány, vybaveny recepcí a splňují nejvyšší standardy modetrního zdravotnického zařízení. Většina klientů ocení i dostatek parkovacích míst před klinikou. Věříme, že v nových prostorách budou naši klienti spokojeni a to je náš cíl.

500+
20+
1000+
MUDr.

Martin Drábek

vedoucí lékař / odborný garant
Martin Drábek

Vedoucím lékařem a odborným garantem je MUDr. Martin Drábek. Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity absolvoval v roce 1993, poté pracoval jako urolog v nemocnici v Třebíči a od roku 1997 ve fakultní nemocnici U svaté Anny v Brně, od roku 2000 jako vedoucí lékař. Od roku 2004 do roku 2019 pracoval v Nemocnici Jihlava jako primář urologického oddělení. Od roku 2019 doposud pracuje v Nemocnici Blansko. Je absolventem European School of Urology v roce 1998, stážoval na přední pařížské klinice Institute Mutualist Montsouris Paris. Je autorem a spoluautorem 114 publikací a přednášek včetně zahraničních. Má atestační zkoušky z urologie I. a II. stupně a licenci lékařské komory pro samostatný výkon urologické praxe a výkonu funkce odborného garanta a licenci pro výkon funkce primáře.

Služby zákazníkům

Poskytujeme kompletní služby urologické a andrologické ambulance. Od konzultací, přes kompletní urologické vyšetření a trvalou dispenzární péči, až po andrologické vyšetření erektilních dysfunkcí a syndromu deficitu androgenů u mužů. Nabízíme tzv. "second opinion" konzultace. Jde o získání dalšího názoru na diagnostiku a léčbu urologických onemocnění.

Jedním z nosných programů URO-CLINIC je onkologická preventivní péče. Podle údajů Národního onkologického registru jsou bohužel nádory ledvin, močového měchýře a prostaty onemocnění s nejvyšším meziročním nárůstem případů. Naštěstí moderní urologie dokáže všechny tyto nádory úspěšně vyléčit, pokud jsou zjištěny včas. K tomu slouží urologické onkologické preventivní prohlídky. Vyšetření se provádí 1x ročně a zahrnuje klinické vyšetření, vyšetření moče a ultrazvuk, u mužů ještě i odběr krve na stanovení prostatického specifického antigenu. Kompletní onkologické preventivní vyšetření trvá asi 30 minut a je provedeno během jedné návštěvy. Věnujte 30 minut ročně svému zdraví! Poskytujeme kompletní služby pro klienty se zhoubným onemocněním. Nabízíme možnost trvalého sledování a léčbu zhoubných nádorů nebo jen konzultace pro klienty léčené na jiných pracovištích. V případě potřeby větších operačních zákroků zajišťujeme klientům péči ve zdravotnických zařízeních patřících ke špičce ve svém oboru v naší republice. Protože je uroonkologie opravdu jedním z nejdůležitějších programů URO-CLINIC, věnujeme klientům s tímto onemocněním zvýšenou péči včetně pečlivé a úplné informovanosti. Podrobně klientům vysvětlíme možnosti léčby a její výsledky. Při určování prognózy nevycházíme jen ze statistických dat obecných, ale ze statistických dat našeho pracoviště a z výsledků léčby našich klientů. V případě, že si klient vybere pro léčbu jiné pracoviště, snažíme se zajistit data z tohoto pracoviště. Víme, že tato péče je náročná na čas strávený s klientem a my jsme se rozhodli tento čas klientům věnovat.

Onemocnění prostaty jsou bohužel dodnes opředena mnoha mýty a zavádějícími informacemi. Skutečnost moderní urologie je taková, že drtivá většina onemocnění prostaty je řešitelná konzervativní cestou bez nutnosti operace. Pokud si však stav operační řešení vyžádá, jsme schopni zajistit léčbu na špičkovém pracovišti s minimální dobou hospitalizace.

Pro klienty s onemocněním močovými kameny máme rovněž specializovanou poradnu i s možností kompletního metabolického vyšetření na endokrinologickém pracovišti. Doporučíme vám nejvhodnější terapii močových kamenů a v případě potřeby zajistíme nejkvalitnější péči v zdravotnickém zařízení s nejlepšími výsledky léčby v regionu.

Erektilní dysfunkce je přesné pojmenování celého komplexu poruch, které způsobují zhoršení erekce u mužů. Vyšetření příčin a léčba těchto poruch vyžaduje individuální přístup, dostatek času a vytvoření dobrého vztahu klient-lékař. Na našem pracovišti poskytneme klientovi dostatečný prostor a naprostou diskrétnost. Není třeba rezignovat na tyto aktivity, mnohdy stačí jen málo k obnovení fyzických i psychických sil. Nezapomeňte zároveň, že erektilní dysfunkce je často prvním signálem přítomnosti závažné systémové choroby jako je vysoký tlak, cukrovka, ateroskleróza nebo ischemická choroba srdeční. Včasná diagnostika a adekvátní léčba těchto závažných onemocnění zajistí mnoha klientům vysokou kvalitu života ve vyšším věku. Klientům zajišťujeme kompletní diagnostický servis a léčbu.

Pokoj Přístroj

Ceník

Náš ceník si můžete prohlédnout zde. Platnost od 1. 4. 2024

Přístrojové vybavení

Ordinace je vybavena špičkovými, moderními přístroji. Má k dispozici ultrazvukový přístroj nové generace s napojením na počítač umožňující archivovat téměř neomezené množství obrazové dokumentace. Pro dokonalé a hlavně bezbolestné vyšetření močového měchýře a močové trubice má k dispozici flexibilní cystoskop. Veškerý materiál používaný při operačních zákrocích a vyšetřeních je kvůli bezpečnosti klientů výhradně na jedno použití. Vybavení operačního sálu odpovídá nejmodernějším požadavkům.

Přístrojové vybavení

Kontaktujte nás

Rychlý kontakt
Uro-Clinic
Hlinky 122
Brno
603 00
Středa
Pátek
17.00 - 20.00
10.00 - 14.00

Objednávky a konzultace

Objednání ke konzultaci a vyšetření

– tel.: +420 732 683 000

Tel. konzultace s lékařem (neslouží k objednání)

– tel.: +420 605 542 306

Ordinační doba

Středa
Pátek
17.00 - 20.00
10.00 - 14.00

Individuálně je možno sjednat konzultace a vyšetření mimo ordinační dobu.

Kde nás najdete

Lékařský dům Hlinky Najdete nás v centru Brna na ulici Hlinky 122 v budově Lékařského domu Hlinky. Dům je přímo naproti areálu BVV s vynikající dopravní obslužností jak MHD, tak osobním automobilem. Klienti, kteří přijíždějí autem, mohou využít parkoviště přímo naproti kliniky. Dům je bezbariérový se dvěma výtahy a ordinace i toalety jsou dostatečně prostorné i pro méně pohyblivé klienty.